پوستر جشنواره – ۱۳۹۹

.

 

درباره ما

جشنواره صلح و مقاومت

درباره دبیرخانه

دبیرخانه بین المللی «صلح و مقاومت» به شکل مردمی و غیر انتفاعی و با حضور و تلاش علاقمندان به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سال 1399 تشکیل شده است.

این دبیرخانه تحت نظر یا زیرمجموعه مستقیم هیچیک از نهادها و دستگاههای حاکمیتی نمی باشد.
موضوع محوری این دبیرخانه مطالبه گری حقوقی ترور شهید سلیمانی می باشد.

مهمترین رویدادهای سال 1399 دبیرخانه عبارتند از:

• رویداد رقابتی دادگاه شبیه سازی یا موت کورت کشوری.
• فراخوان بین المللی مقالات علمی
• کنفرانس بین المللی بررسی ابعاد حقوقی- سیاسی ترور شهید سلیمانی

کلیه فعالیت های این دبیرخانه به شکل غیرانتفاعی و داوطلبانه می باشد.

حضور و مشارکت دانشجویان، اساتید، حقوقدانان و اهالی فرهنگ و رسانه در این دبیرخانه آزاد است.

ساختار دبیرخانه شامل بخش های زیر است:

• شورای سیاستگذاری
• دبیرخانه اصلی (امور اداری، امور اجرایی، امور هنری و رسانه ای، برگزاری رویدادها، امور مالی و…)
• بخش رویداد ملی موت کورت (دبیرخانه اجرایی، شورای علمی)
• بخش رویداد بین المللی علمی (دبیرخانه اجرایی، شورای علمی)